Projekt

widok korekta 1W zgodzie z założeniami Warunków Zabudowy pracownia projektowa ARTSHAPE Pana Sławomira Rybackiego opracowała projekt osiedla Zakontek. Przedmiotem opracowania były budynki 4-mieszkaniowe, 3-kondygnacyjne, z garażami w podpiwniczeniu, przekryte dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 33 stopnie, zlokalizowane w jednej części terenu. Drugi fragment planu zagospodarowania osiedla to zabudowa w formie klasycznych budynków jednorodzinnych, bliźniaczych. Przedmiotem opracowania była także pełna infrastruktura oraz plac zabaw.

Więcej informacji na : http://www.artshape.pl/